26.05.2021

Як налагодити освітній процес
в умовах дистанційного навчання

     Технології дистанційного та змішаного навчання за рік пандемії коронавірусу стали вже звичними для шкіл. Державна служба якості освіти також пристосувала інструментарій проведення інституційного аудиту до умов дистанційної або частково дистанційної роботи закладів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах очного навчання, і онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу школи.

 

Розглянемо, як директорові та педагогам налагодити роботу в умовах дистанційного навчання.

 

Організація освітнього процесу

 

Розклад

 

    Важливо в організації дистанційного навчання узгодити розклад уроків з особливостями проведення онлайн-занять. На формування розкладу впливають освітні програми, навчальні плани, санітарні вимоги тощо, втім є і суб’єктивні чинники, як-от запит від батьків розпочинати заняття пізніше.

 

Настанови щодо формування розкладу
в умовах дистанційного навчання:

 

       Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів, проведення онлайн-занять. Це мінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасниками освітнього процесу.

 

       Дотримуйтесь санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного й асинхронного навчання.

 

       Порадьтеся з батьками учнів щодо зручного часу проведення онлайн-занять. В умовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприклад розпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб учні могли перепочити, тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

       Забезпечте можливість консультацій. В умовах віддаленого навчання в учнів виникає потреба проконсультуватися з учителем. Організація консультаційних годин з різних навчальних предметів дасть змогу компенсувати відсутність особистого спілкування учнів із вчителем.

 

Інтернет-платформа

 

    Обрання єдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разом з тим, важливо пам’ятати, що учні можуть мати труднощі з доступом до того чи іншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливо передбачити для окремих учнів альтернативні рішення.

 

На що варто звертати увагу
при обранні інтернет-платформи
для дистанційного навчання
:

 

       Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо.

 

       Можливість ідентифікації учасників. Вчитель повинен мати змогу ідентифікувати всіх учнів, зареєстрованих у системі або присутніх на онлайн-уроці. Це перш за все питання безпеки.

 

       Структурованість матеріалу. Учням буде зручніше працювати із платформою, коли матеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Це сприятиме організації віддаленої роботи учнів, вибору власної швидкості опанування навчального матеріалу.

 

       Наявність онлайн-журналу. Учнівство звикло мати доступ до своїх оцінок, переглядати їх у журналі після занять. Можливість робити це онлайн – вимога часу.

 

       Зворотний зв’язок. Це дасть змогу учням оперативно отримувати відгук від вчителя щодо виконаних завдань тощо.

 

Педагогічна діяльність

 

    В умовах дистанційного навчання важливо застосувати інші форми й методи роботи. Не зовсім доцільно пропонувати учню опрацювати текст підручника, адже шкільні підручники спрямовані на очне навчання. Учитель має адаптувати навчальні ресурси відповідно до особливостей класу, можливостей учнів. Водночас під час проведення навчальних занять онлайн учитель обмежений у прийомах роботи. Відрізняється і стиль навчання дітей: в онлайн-режимі частина учнів можуть втрачати динаміку, інші ж навпаки – проявляти більшу активність та ліпше засвоювати матеріал. У той же час навчання з використанням дистанційних технологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

 

Поради педагогам для роботи в умовах дистанційного навчання:

 

       Адаптуйте матеріал. В умовах поділу уроку на синхронну та асинхронну частини навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте і визначте, що озвучити під час онлайн-уроку, а яку частину матеріалу надати на самостійне опрацювання, роботу в групах тощо.

 

       Записуйте та зберігайте онлайн-уроки. Це дасть можливість учням, які пропустили урок, наздогнати матеріал.

 

       Урізноманітнюйте форми роботи. Дистанційне навчання – це не лише онлайн-уроки (в ZOOM, MS Teams тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу учням працювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство у роботі учнів можна використовувати і під час онлайн-уроку для виконання коротких завдань, і для більш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.

 

       Приділяйте більше уваги результату, а не процесу. Відсутність достатньої кількості комп’ютерів у сім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити учням відвідувати онлайн-уроки. Втім технології дистанційного навчання дають змогу компенсувати відсутність на онлайн-уроці та отримати результат – учні можуть надолужити пропущене, переглянувши запис уроку, ознайомившись із електронними освітніми ресурсами, виконавши завдання.

 

    Важливою частиною успішної педагогічної діяльності умовах за дистанційного навчання є підтримка педагогічного колективу з боку директора.

 

Як директорові продемонструвати
підтримку роботи педагогів
в умовах дистанційного навчання?

 

       Забезпечте методичну та консультаційну підтримку. Організуйте навчання, семінари, обмін досвідом між педагогами.

 

       Не вимагайте звітності. Робота у дистанційному режимі часто вимагає від педагогів значно більшого часу на підготовку навчального матеріалу та комунікацію з учнями.

 

       Довіряйте. Надмірний контроль зі сторони керівництва, втручання в роботу вчителя під час використання технологій дистанційного навчання може додавати стресу учасникам освітнього процесу та демотивувати вчителя.

 

       Забезпечте педагогам повноцінний лікарняний у випадку хвороби. Технології дистанційного навчання, безумовно, дають змогу запобігти поширенню вірусів під час уроків, не перериваючи спілкування учнів між собою та вчителями. Однак педагоги мають право перебувати на лікарняному, не проводячи занять. Це саме стосується й учнів.

 

Система оцінювання

 

    Зазнали змін і види завдань, які пропонуються учням. Завдання й форми роботи, що використовувалися в умовах очного навчання, можуть бути неприйнятними під час дистанційного. Наприклад, за використання технологій дистанційного навчання неможливо виконати завдання на перевірку знань, відтворення тексту підручника. Очевидно, що змінивши форми роботи під час уроків, потрібно змінювати і форми оцінювання.

 

Як вчителеві налагодити систему оцінювання?

 

       Оприлюднюйте критерії оцінювання до кожного завдання. Так учні наперед розумітимуть, як та за яким принципом формується оцінка.

 

       Давайте зворотній зв’язок. Практика показує, що в умовах дистанційного навчання найменші учні найбільше потребують детальних роз’яснень та зворотного зв’язку. Негативна оцінка може не дати достатньо інформації для учнів, натомість після пояснення, за що вона отримана, учень зможе порефлексувати про свої помилки.

 

       Не обмежуйте в часі. Учні мають різну динаміку роботи в онлайн-режимі. А в когось може повільніше працювати комп’ютер чи інтернет. Тому завдання, обмежені в часі, не рекомендовані для оцінювання результатів навчання учнів.

 

       Шукайте альтернативи. Звичні тестові завдання в умовах дистанційного навчання корисні для саморефлексії учнів. А для контрольних завдань ліпше знайти альтернативні форми, як-от тематичне есе, творче завдання тощо.

 

Освітнє середовище

 

    За дистанційного навчання значна частину роботи зі створення освітнього середовища стали виконувати батьки, забезпечуючи дитину технікою, доступом до інтернету, облаштовуючи робоче місце. Втім директорові школи не варто забувати про такі важливі аспекти роботи:

 

       Безпека. Звертайте особливу увагу на безпечність доступу до інтернет-платформи, на якій відбувається дистанційне навчання. Профілі учнів мають бути підписані їхніми іменами.

 

       Правила поведінки. Звичні правила поведінки у школі не працюють в онлайн-форматі, тому варто адаптувати їх до дистанційного навчання – встановити правила спілкування під час зум-уроків тощо.

 

       Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії з батьками, зокрема щодо поведінки дітей, їхнього режиму роботи, виконання завдань.

За інформацією
управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області
Фейсбук управління - https://www.facebook.com/DniproSQEua

12.05.2021

Україна вперше відзначатиме

День пам'яті українців,
які рятували євреїв

під час Другої світової війни

https://life.pravda.com.ua/culture/2021/05/11/244875/

12.05.2021

Долучайтеся до заходів
на честь святкування
Дня Європи
від Представництва ЄС в Україні.

Святкування Дня Європи в Україні відбудеться з 9 по 15 травня
День Європи в Україні – щорічне свято, яке символізує стратегічний вектор розвитку українського суспільства. Відзначається з 2003 року у третю суботу травня за підтримки Представництва ЄС в Україні. Зазвичай у цей день відбуваються святкові заходи у великих містах України. Гості можуть дізнатися про культуру, традиції та цінності європейських країн, взяти участь у культурних подіях та розвагах. До заходів долучаються представники посольств, міської влади Києва та інші поважні гості. Через карантинні обмеження цього року активності до Дня Європи будуть відбуватися переважно онлайн.
Святкування розпочнеться 9 травня на сторінці Представництва ЄС у Facebook. Саме тут з 9 по 15 травня о 10:00 буде проходити шоу «Доброго європейського ранку, Україно!». Гостями заходу у різні дні стануть: посол ЄС в Україні Матті Маасікас, Глава Постійного представництва Європейського інвестиційного банку Жан-Ерік С. де Загон, переможець 11-го сезону «Голос Країни» Сергій Лазановський та інші. Ведучі шоу – Володимир Остапчук та Ніка Константинова.
Паралельно під час трансляції ранкового шоу будуть проходити конкурси та опитування на Instagram-сторінці Представництва ЄС. Переможці зможуть отримати заохочувальні призи.
А за підтримки Київської міської ради, Посольств європейських країн та Представництва ЄС в Україні 15 травня у центрі міста відбудуться урочисті заходи.
«Традиція святкувати Дні Європи в Україні триває вже 18 років. Це свідчить, що суспільство дійсно зацікавлене дізнаватися більше про культуру та цінності європейських країн. Щоразу до заходів долучається велика кількість охочих, навіть зараз, коли вже вдруге ми змушені проводити більшість активностей онлайн. Це дуже надихає», – відзначають у Представництві ЄС.
Також, у рамках святкування Дня Європи з 7 по 13 червня пройде безкоштовний онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2021. У програмі – вісім фільмів, які стали учасниками всесвітньо відомих кінофестивалів у Каннах, Торонто, Гетеборзі, американського фестивалю незалежного кіно Sundance і багатьох інших. Показ кінострічок буде відбуватися мовою оригіналу з українськими субтитрами. Крім основної програми, глядачам буде доступна добірка з восьми короткометражних фільмів про зміну клімату та проблеми навколишнього середовища.
Довідка:
Представництво ЄС в Україні – офіційне представництво Європейського Союзу в Україні. Представництво є одним зі 139 аналогічних представництв Європейського Союзу у світі і має статус дипломатичної місії.

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

  21.04.2021

Річний план роботи школи
як частина стратегії розвитку

 Після розроблення стратегії розвитку школи перед директором постає важливе завдання – втілити її у життя. Заклад реалізує стратегію через систему планування, основою якої є річний план роботи школи, що дає змогу директорові ефективно організувати поточну діяльність закладу.

 Річний план має бути для закладу робочим функціональним документом, у якому сплановано конкретні кроки для підвищення якості освітньої діяльності школи.

 З чого розпочати роботу над річним планом

 Кожен заклад самостійно обирає спосіб створення річного плану. Та оскільки план є комплексним документом, а його реалізація торкається всіх учасників освітнього процесу, до його розроблення варто долучити вчителів, учнів та їхніх батьків.

 Робоча група спершу має проаналізувати виконання попереднього річного плану. Визначивши, що із запланованого вдалося виконати, а що ні, та які незаплановані завдання з’являлися, робоча група зможе ліпше спланувати наступний рік. При річному плануванні важливо враховувати результати самооцінювання закладу, щоб удосконалити окремі напрями роботи школи.

 Важливо під час аналізу минулорічного плану визначити, що завадило його виконати на 100 %. Наприклад, відсутність фахівців, які можуть виконати ті чи інші завдання, брак часу чи некоректне формулювання самих завдань, відсутність фінансування, на яке заклад розраховував. Такий аналіз дозволить робочій групі зрозуміти причини невиконання тих чи інших частин плану, а також запобігти цьому у майбутньому, передбачивши способи корекції.

 Визначення цілей

 Важливою частиною річного плану закладу є визначення цілей на навчальний рік та узгодження їх зі стратегічними цілями школи. Наприклад, якщо відповідні операційні цілі окреслено у стратегії розвитку на поточний навчальний рік, ці завдання можна дублювати у річному плані. Нагадаємо, операційні цілі визначають, як заклад буде досягати напрямів стратегічного розвитку та які кроки необхідно для цього зробити. Детальніше цілепокладання ми розглядали в матеріалі «Як розробити стратегію розвитку школи: план для директора» (http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1890-yak-rozrobyty-stratehiiu-rozvytku-shkoly-plan-dlia-dyrektora).

 Структура річного плану

 Кожен заклад має право на власний розсуд визначати структуру річного плану. Втім існують усталені практики, на які заклад може орієнтуватися.

 Наприклад, структура плану може відтворювати структуру стратегії розвитку закладу. Такий підхід спростить підготовку плану й одночасно допоможе деталізувати поставлені у стратегії цілі та визначені завдання. Це і спрощує його підготовку, і відразу працює на деталізацію поставлених цілей та виконання завдань, які потрібні для досягнення очікуваного результату у перспективі розвитку закладу.

 Другим варіантом структури плану можуть бути напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. У такому випадку в річному плані будуть враховані всі аспекти освітньої діяльності, представлені в етапах самооцінювання, яке школа має проводити щороку.

 Наприклад, структура річного плану може мати такі блоки: • освітнє середовище закладу освіти; • система оцінювання здобувачів освіти;

 • педагогічна діяльність працівників закладу освіти; • управлінські процеси закладу освіти.

Третім варіантом структури може бути власний підхід до створення річного плану.

 Важливо, щоб у будь-якому з варіантів структури річного плану документ містив: • строки виконання; • інформацію про відповідальних за реалізацію кожного завдання;  • форму узагальнення за результатами виконання (наказ, графік, розклад, аналітична записка, навчальний план тощо); • відмітки про виконання.

 Затвердження та комунікація річного плану

 Схвалює річний план на своєму засіданні педагогічна рада.

 Важливо пам’ятати, що після затвердження річний план має стати корисним і практичним робочим документом, а не залишитись черговою формальною частиною документообігу. Тому робота не має завершуватись на етапі затвердження річного плану. Необхідно його оприлюднити і пояснити всім учасникам освітнього процесу цілі та завдання, що мають бути виконані протягом року, здійснювати їх моніторинг, перегляд, доопрацювання.

 Детальне річне планування роботи закладу та втілення цього плану в життя – це рух до досягнення поставлених у стратегії розвитку школи цілей і, як наслідок, – до покращення якості освітньої діяльності закладу.

 За інформацією сектору інформаційно-організаційного забезпечення управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

21.04.2021

Рік дистанційного навчання у школах:
досвід України та Чехії

 20 квітня 2021 року відбувся міжнародний онлайн-семінар «Дистанційне навчання у школах: досвід Чеської Республіки», організований Державною службою якості освіти України спільно з Асоціацією з міжнародних питань Чеської Республіки.

 «Протягом року роботи в умовах карантинних обмежень діяльність українських шкіл зазнала кардинальних змін. У свою чергу Служба максимально сфокусувалася на тих завданнях, які сприятимуть забезпеченню якості освіти. Одне з них – українсько-чеський проєкт упровадження інформаційної системи для оцінювання шкіл та автоматичного збору даних про їх діяльність, щоб мати змогу охоплювати більшу кількість закладів освіти інституційними аудитами та надавати дієві рекомендації директорам, засновникам та Уряду», – зазначив перший заступник голови Державної служби якості освіти України Олександр Якименко.

 Заступник головного шкільного інспектора Чеської Республіки Ондржей Андрис розповів про підходи, зміни та досвід чеських шкіл від початку пандемії COVID-19. Протягом року система освіти Чехії пристосувалася до умов дистанційного навчання – наразі 98 % чеських шкіл проводять уроки онлайн. Майже 70 % учителів забезпечені шкільною цифровою технікою для реалізації синхронного онлайн-навчання з дому. Для проведення уроків чеські вчителі використовують здебільшого комунікаційні платформи «Майкрософт Тімз» (53 %) та «Гугл Міт» (39 %), а найменше – «Зум» (3 %).

 Чеські колеги презентували методичні рекомендації щодо повторного початку денного навчання та звикання учнів у школі. Цей документ призначений допомогти педагогічним колективам підготувати правила й план для адаптаційного періоду та освітнього процесу на початок 2021-2022 н. р.

 Захід відбувся в межах проєкту «Розвиток системи оцінювання якості освіти в регіонах України», який реалізується Асоціацією з міжнародних питань у співпраці з Чеською шкільною інспекцією та Державною службою якості освіти України, за підтримки Чеської агенції розвитку.

 За інформацією сектору інформаційно-організаційного забезпечення управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

12.02.2021

Шановні читачі! До вашої уваги презентуємо збірник творів 36 українських сучасних авторів із України і Чехії
«Пан Гав із UA»
Збірник створений КЗВО «@Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР" спільно з медіатекою «Мультиплепкс» м. Львова, Дніпропетровською обласною бібліотекою для дітей та
Дніпропетровською обласною бібліотекою для молоді ім. М. Свєтлова.
До книжки увійшли твори сучасних українських письменників, спрямовані до формування у дітей та підлітків сприйняття свого життя, як особливої цінності; вироблення почуття відповідальності за збереження та зміцнення свого здоров’я, а також на розвиток уміння передбачати наслідки своїх вчинків, навчати дітей бути здоровими духовно і тілесно, намагатися застосовувати отримані знання й уміння у згоді із зовнішнім світом і законами природи.
Вірші, казки та оповідання, що увійшли до збірки можуть використовуватися вчителями під час проведення уроків літератури, інших гуманітарних дисциплін або під час проведення виховних годин та підготовки до позакласних заходів.
Завантажити збірник можна за посиланням

12.02.2021

 

Увага!
Дорогі друзі, повідомляємо вас про старт
восьмого Всеукраїнського молодіжного літературного конкурсу «VivArt»!

 

 Як зазвичай, наш конкурс проводиться кожні 2 роки. Але цього разу Конкурс буде особливим. Адже нам виповнюється 15 років! Отож для всіх наших конкурсантів ми приготували приємні сюрпризи та цікавинки. Чекаємо на ваші твори.

 

 VIII молодіжний літературний конкурс VivArt

 

Централізована бібліотечна система м. Кам’янського, молодіжний мистецький проєкт “VivArt” і видавництво «ФОП Дружко» за підтримки Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України та ГО «Бджола» оголошують восьмий молодіжний літературний конкурс “VivArt”.

 

Конкурс включає в себе номінації: поезія та проза. Конкурсанти, що увійдуть до короткого списку конкурсу, отримують звання фіналіста і право на публікацію в однойменному альманасі. Рішенням поважного журі разом з патронесою конкурсу Еліною Заржицькою в усіх номінаціях буде також обрано лауреатів, які, окрім публікації в альманасі, отримають бонус – право на видання персональної книги у видавництві «ФОП Дружко» на пільгових умовах. Усі переможці конкурсу нагороджуватимуться дипломами та ексклюзивними подарунками. Також серед усіх конкурсантів патронеса «VivArt VIII/21» Еліна Заржицька обере свою «симпатію», що отримає від неї окремий ексклюзивний приз.

 

Роботи приймаються з 1 лютого до 1 квітня 2021 року. Підведення підсумків та нагородження переможців відбудеться 12 червня 2021 року.

 

I. Загальні положення

 

1. Конкурс „VivArt” – це творча ідея централізованої бібліотечної системи та однойменного молодіжного мистецького проєкту.

 

2. Мета конкурсу – сприяти культурному і духовно-естетичному розвитку Придніпров’я та України в цілому, активізувати творчі процеси, згуртувати талановиту молодь, популяризувати творчість обдарованих молодих українських авторів.

 

 II. Організатори конкурсу

 

Загальне керівництво організацією та проведенням конкурсу здійснюється колективом центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка м. Кам’янське (кураторка Т.І.Герасюта) та учасниками мистецького проєкту «VivArt» і членами НСПУ (координаторка М.О. Дружко).

 

 

 

 

III. Журі конкурсу

 

Членами журі конкурсу є професійні письменники, автори прозових та поетичних творів, члени Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України. Очолює журі конкурсу директорка видавництва «ФОП Дружко», письменниця Марія Дружко. Патронесою конкурсу «VivArt VIII/21» є відома українська письменниця і культурна діячка Еліна Заржицька.

 

 

 

 

IV. Вимоги конкурсу

 

1. У конкурсі можуть брати участь літератори віком від 13 до 40 років. Учасники конкурсу розподіляються за наступними віковими категоріями: молодша група (13 – 20 років), середня група (21 – 30 років) та старша група (31 – 40 років).

 

2. Конкурс проводиться у номінаціях: поезія та проза.

 

3. Обсяг робіт: проза (до 30 тис. знаків з пробілами), поезія (до 400 рядків)

 

4. Вимоги до оформлення.

 

Тексти українською чи російською мовою, набрані на комп’ютері (формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1, поля по 2 см кожне), подаються в електронному вигляді. Файл типу doc rtf docx. У назві файлу обов’язково вказати прізвище та ім’я автора, номінацію та вікову групу (Наприклад: Петров ВІ-проза-старша.docx).

 

5. До поданих літературних творів окремим файлом додається інформація про автора:

 

- Повне ім’я, прізвище та по батькові.

 

- Дата народження.

 

- Домашня адреса, контактний телефон, e-mail.

 

- Місце навчання (роботи).

 

Також подаються коротка творча біографія та фотографія учасника у форматі jpg, jpeg у хорошій якості (не менше 2 мб).

 

6. Твори не розглядаються якщо:

 

- оформлення робіт не відповідає вимогам, розміщеним у п. 3, 4 даного положення;

 

- не подано відомостей про автора, передбачених п. 3, 5 цього положення;

 

- запропоновані роботи вже оприлюднювалися на інших конкурсах або представлялися на цьому конкурсі у минулі роки;

 

- подані твори містять сцени насилля, мають агресивне чи сексуальне спрямування;

 

- роботи подано запізно.

 

7. Твори, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам.

 

 IV. Терміни та порядок подачі робіт на конкурс

 

Для участі у конкурсі авторам необхідно подати творчі роботи з 1 лютого до 1 квітня 2021 року. Твори з позначкою „ молодіжний конкурс “VivArt” слід надсилати на електронну скриньку: vivartdndz@gmail.com

 

 За довідками та з пропозиціями телефонуйте: +38 (097)46-79-607.

 

 За перебігом конкурсу спостерігайте на сторінці мистецького проєкту «VivArt» у мережі Facebook за посиланням